1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Cyminka Marzena Mizera ul. Jana Kilińskiego 13a , 34-120 Andrychów

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez szereg szczegółów które określają daną osobę. np. adres ip, dane o lokalizacji, pliki cookies. 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – jest to serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod domeną cyminka.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis/sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności w portalu/sklepie lub witrynie www.

1.7 Reklama kontekstowa – reklama która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika

1.8 Reklama behawioralna – reklama która jest dopasowana do preferencji Użytkownika.


2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1 Administrator zbiera dane Użytkownika w Serwisie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, są także zbieranie informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Jakie dane osobowe klientów są gromadzone przez Administratora zostanie opisanie poniżej.


3. JAKIE DANE OSOBOWE KLIENTÓW ORAZ ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS SĄ GROMADZONE PRZEZ ADMINISTRATORA

3.1 Informacje otrzymywanie automatycznie bez rejestracji użytkownika w serwisie, są to między innymi informacje o adresie ip lub informację dotyczące korzystania Twojego w serwisie. Tak samo jak inne serwisy wykorzystujemy pliki „cookies” oraz innych unikalnych identyfikatorów  jak również gromadzimy informacje w czasie kiedy przeglądarka Użytkownika lub inne urządzenie korzysta z dostępu do serwisu  i innych treści oferowanych przez lub w imieniu Administratora na innych serwisach lub stronach internetowych.

3.2 Informacje podawane przez Użytkownika są przechowywane oraz gromadzone przez Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu. Przykładowymi danych są tutaj:

- adres email

- imię i nazwisko

- adres fizyczny

- telefon

I wiele innych które są podawane przez Użytkownika podczas używania Serwisu. 

Użytkownik może zrezygnować z podawania określonych informacji, jednak wtedy może mieć ograniczony dostęp lub całkowity brak dostępu do niektórych opcji lub ofert Serwisu, oferowanego przez Administratora.

3.3 Serwis pozyskuje informację z innych źródeł. Przykładowymi źródłami jest:

- wyniki wyszukiwania, głównie linki płatne

- informacje interakcji Użytkownika z innymi produktami i usługami oferowanymi przez firmy oraz spółki Administratora.

- informacje uzyskane w biurach Administratora od Użytkownika

3.4 Celami przetwarzania danych są:

- w celu przetwarzania usług w Serwisie drogą elektroniczną

- w celu obsługi reklamacji

- w celu analitycznych i statycznych – głównie na prowadzeniu wszelkiego analiz aktywności Użytkownika w Serwisie, jak również jego preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Administratora w Serwisie

- w celu dochodzenia oraz ustalaniu roszczeń lub w obronie przed nimi

- w celu reklamowym oraz marketingowym Administrator oraz innych podmiotów, w szczególności  reklam behawioralnych.  Więcej informacji na ten temat zostało opisane w sekcji REKLAMA i MARKETING.

- w celu zakupu, dostawy produktów i usług. W tym celu wykorzystujemy dane podane przez Użytkownika na potrzeby przyjmowania i realizacji zamówień, jak również dostawy produktów i usług, obsługę płatności jak również porozumiewaniem się z Użytkownikiem w sprawach zamówienia, produktu, usług.

- w celu dostępności Serwisu oraz rozwiązywania problemów na Serwisie. Dane te są przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności, naprawy błędów oraz analizowaniu wyników pracy Serwisu. Dodatkowo dane te podnoszą użyteczność oraz efektywność Serwisu.

- w celu rekomendacji i częściowej personalizacji. Dane Użytkownika są wykorzystywane w celu rekomendowania funkcji, produktów oraz usług, które mogą interesować Użytkownika. 

- w celu przestrzegania zobowiązań wynikających z przepisów prawa. Przykładowymi takimi danymi jest zachowanie danych osobowych na dokumentach księgowych, np. na dokumentach fakturowych. 

- w celu komunikacji. Dane te są wykorzystywane przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem w sprawach dotyczących Serwisu poprzez różne kanały (np. komunikacji telefonicznej, email. chat lub inne komunikatory lub środki kontaktu w tym również komunikacja tradycyjna – listy itp.)

- w celu zapobiegania oszustwom. Dane są przetwarzane aby Użytkownik Serwisu nie nadużywał oraz nie oszukiwał w Serwisie, w tym celu dokonywane jest również wykrywanie takich oszustw lub nadużyć.

- w celu dla których osiągnięcia potrzebujemy zgody Użytkownika. Administrator występuje do Użytkownika o zgodę przetwarzania danych osobowych do szczególnych celów, o których Administrator poinformuje Użytkownika. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzania danych w określonym celu, użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę w dowolnym czasie, a wówczas zostanie zaprzestane przetwarzanie danych w tym celu.

- w celu badania poziomu zadowolenia z dokonanych zakupów w Serwisie

3.5 Jeżeli Użytkownik umieścił w Serwisie dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, lub numer telefonu), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych osób trzecich. 


4.REJESTRACJA W SERWISIE

4.1 Użytkownik który dokonuje rejestracji w Serwisie proszony jest o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dodatkowo w celu ułatwienia obsługi oraz kontaktu, Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w dowolnym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta w Serwisie. Wszelkie inne dane zaznaczone jako nie wymagane lub opcjonalne, są danymi dobrowolnymi. 


5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

5.1 Każde złożenie zamówienia czy to zakup towar czy usługi przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu przejęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem realizacji zamówienia.


6. FORMULARZE KONTAKTOWE

6.1 Administrator Serwisu zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy pomoc formularzy formularzy kontaktowych. Aby Użytkownik mógł skorzystać z takiego formularza, musi w formularzu podać dane osobowe niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać inne dane w celu szybszego i łatwiejszego kontaktu lub obsługi zapytania. Dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości przyjęcia zapytania oraz wykonania obsługi takiego zapytania. Podanie dodatkowych danych pozostaje dobrowolna przez Użytkownika.


7. REKLAMA i MARKETING

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań reklamowych oraz marketingowych, które mogą polegać na:

- wyświetlaniu Użytkownikowi treści reklamowych oraz marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji – są to reklamy kontekstowe.

- wyświetlanie Użytkownikowi reklam i treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom – są to reklamy behawioralne.

- wysyłaniu przez Administratora e-maili oraz powiadomień push o interesujących ofertach lub innych treściach, które mogą zawierać informację handlowe.

- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z reklamą oraz marketingiem bezpośrednim towarów i usług zawartych w Serwisie oraz do firm / spółek należących do Administratora, będą to informację handlowe drogą elektroniczną.

7.2 W niektórych przypadkach Administrator będzie korzystał z reklam i marketingu wykorzystujące profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator Serwisu dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenie prognozy na przyszłość.


8. REKLAMA BEHAWIORALNA

8.1 Administrator Serwisu przetwarza dane Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies jak również innych podobnych technologii, dla celów reklamowych i marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy dopasowanej do ich preferencji. Przetwarzanie danych obejmuje również profilowanie Użytkowników. Administrator przetwarza dane pod warunkiem że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki oraz innego oprogramowania, może ona w dowolnym czasie zostać wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki i innym oprogramowaniu wykorzystywanym do wyświetlania lub realizacji zamówień w Serwisie. 


9.MARKETING BEZPOŚREDNI

9.1 Jeżeli Użytkownik wyraził w Serwisie zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych oraz marketingowych za pośrednictwem e-mail (głównie chodzi tutaj o system  newsletter, ale nie tylko), dane Użytkownika będą przetwarzane w celu wysyłki takich informacji. Interes Administratora polega na wysyłce informacji reklamowych oraz marketingowych w granicy udzielonej zgody przez Użytkownika. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby reklamy oraz marketingu bezpośredniego, w tym również profilowaniu. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu takich informacji oraz treści reklamowych i marketingowych. 


10. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

10.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w prowadzonych mediach społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Google +, Snapchacie, Twitterze oraz innych portalach społecznościowych. Dane te są przetwarzanie wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym celu informowania Użytkownik o aktywności Administratora oraz promowania towarów, usług oraz innych wydarzeń, a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych jak i komunikatorach udostępnionych przez te media. Celem Administratora w tym przypadku jest promowanie własnej marki oraz budowanie i utrzymywanie społeczności związanej z marką promowaną przez Administratora


11. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

11.1. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze serwisów oraz stron internetowych – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności oraz działań w Serwisie.

11.2 Administrator wykorzystuje pliki cookiez z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika (np. identyfikator sesji na czas trwania sesji)

11.3 Administrator uwierzytelnia pliki cookies wykorzystane do usługi wymagających uwierzytelnienia czasu trwania sesji Użytkownikami

11.4 Administrator wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia bezpieczeństwa, które są wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelnieni

11.4 Administrator wykorzystuje pliki cookies do zapamiętywania różnych wartości udostępnionych w Serwisie w tym np. wartości koszyka oraz czas trwania sesji czy innych parametrów dotyczący prawidłowego działania Serwisu

11.5 Administrator wykorzystuje pliki cookies do monitorowania ruchu na stronie oraz zbierania danych analitycznych w tym cookies Goole Analitics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Goole w celu analizy wykorzystania Serwisu Administratora przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących działania i funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji związanych z przetwarzaniem tych danych w tej usłudze znaleźć można pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Dodatkowo Administrator instaluje pliki cookies do systemu analitycznego matomo, system ten jest instalowany na serwerach wykorzystywanych przez Administratora, system matomo działa na podobnej zasadzie co system Google Analitics z tym wyjątkiem że wszelkie dane są przekazywane do Administratora Serwisu.

11.6 Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów reklamowych i marketingowych m.in. w związku z kierowaniem do Użytkownika reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika. W tym celu Administrator przechowuje wszelkie informację lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie, telewizorze, zegarku itp.) Dane są przetwarzane za zgodą Użytkownika, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, dodatkowo Użytkownik może cofnąć taką zgodę w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenia obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. 


12. JAK DŁUGO SA PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

12.1 Dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w zależności od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania opisanych w niniejszej Informacji. Jak również Administrator przetwarza dane Użytkownika przez okres wymagany przepisami prawa, w tym np. dla celów podatkowych i rachunkowych lub przez inny okres, o którym Użytkownik został poinformowany. Administrator przechowuje informację o historii zakupów Użytkownika w celu umożliwienia mu wglądu w zakupy dokonane przez niego, jak również adresy wysyłek, jak również w celu zwiększenia trafności rekomendowanych przez nas produkty i treści

12.2 Dodatkowo czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania danych Użytkownika dane są nieodwracalnie usuwane lub zostaną poddane anonimizacji – czyli procesowi uniemożliwiających odkrycie tożsamości Użytkownika


13. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

13.1. Użytkownikowi, które dane są poddawane przetwarzaniu przysługują następujące prawa:

- Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, na tej podstawie Użytkownik zgłasza takie żądanie, a Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkich o ich celach i podstawach prawnych przetwarzania, jak również zakres posiadanych danych, podmiotach, których dane są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia lub ich anonimizacji.

- Użytkownik ma prawo uzyskania kopii danych – na podstawie tego żądania Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących Użytkownika który zgłosił takie żądanie. 

- Każdy Użytkownik na prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych Użytkownika lub je aktualizuje, jeżeli są to dane niekompletne lub uległy zmianie.

- Użytkownik ma prawo do usunięcia danych – na tej podstawie Użytkownik może żądać usunięcia danych których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnych z celów, dla których zostały zebrane.

- Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem operacji, na które wyraził  zgodę Użytkownik dotyczący danych osobowych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego,zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych Użytkownika)

- Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, na tej podstawie Administrator wydaje dane dotyczące Użytkownika, którego one dotyczą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer.  Administrator umożliwia także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi z zastrzeżeniem warunku iż istnieją w tym zakresie techniczne możliwości jak i po stronie Administratora tak i innego podmiotu

- Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach reklamowych i marketingowych, Użytkownik którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celu reklamowym lub marketingowym, bez konieczności podawania uzasadnienia takiego sprzeciwu

- Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, prawo to przysługuje w dowolnym momencie, jednak takie wycofanie zgody nie może wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanych przed wycofaniem wcześniejszej zgody Użytkownika.

- Użytkownik ma prawo do skargi, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzane dane przez Administratora naruszają przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


14. ODBIORCY DANYCH

14.1 Administrator nie prowadzi działalności polegającą na odpłatnym udostępnianiu danych osobowych Użytkownika.

14.2 Administrator w związku z realizacją usług musi niektóre dane osobowe Użytkownika udostępniać podmiotą zewnętrznym, w szczególności dostawcom odpowiadających za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki czy operatorzy płatności, jak również podmiotą świadczących usługi księgowe dla Administratora. Administrator udostępnia dane podmiotą świadczących usługi kurierskie związane z realizacją zamówienia, jak również agencją reklamowym i marketingowym oraz podmiotą autytowym i prawnym.

14.3 Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę to również dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym również celów reklamowo-marketingowych. 

14.4 Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania wybranych danych Użytkownika właściwym organom, bądź osobą i podmiotą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, Administrator może oprzeć się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 


15. DANE KONTAKTOWE

15.1 Użytkownik może się skontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail sklep@cyminka.pl lub poprzez korespondencje tradycyjną: Cyminka Marzena Mizera ul. Jana Kilińskiego 13a, 34-120 Andrychów

15.2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@cyminka.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj informację o nowościach i promocjach